ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอรุณรัตน์ ชลอรักษ์วัดท่าเกวียนถึงแก่กรรม 
2นางสาวตรีหญิง สิทธิชัยวัดต้นตาลร.ร.คำเมยวิทยาคม สพป.อุดรธานี เขต 2