ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวรุ่งทิพย์ บุญเกิดวัดหินดาษร.ร.วัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
2นางสาวทิตติยา ฤทธิ์โตวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ร.ร.หนองไม้แก่นวิทยา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเ สพม.6