ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายทวีสิทธิ์ มั่นจิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.สุรินทร์ เขต 2 สพป.สุรินทร์ เขต 2
2นางสาวจุรีรัตน์ ตุลาใครบ้านวังคูร.ร.บ้านโนนเที่ยง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
3นายเอกชัย พละศักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2ร.ร.บ้านหนองแลงระไง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
4นางสาวนิภาวรรณ แก้วดีบ้านหนองยางร.ร.อนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร