ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิรินทิพย์ ชัยน้อยบ้านหนองยางร.ร.อนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
2นางสาวปรารถนา ชลวานิชบ้านหนองแสงลาออกจากราชการ