ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2567
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเสาวคนธ์ นิรมลวัดชายเคืองวนารามถึงแก่กรรม 
2นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1